Ierīču pārnešana no vienas sistēmas uz otru.

Pagājušajā sezonā palaidu pirmo fāzi ar hibrīdu risinājumu, kas radiatoru vārstus kontrolēju acur Max! Cube sistēmu un FHEM bija tikai lasīšanas režīmā. Pirms šī gada apkures sezonas beidzot saņēmos un pārliku arī vadību uz FHEM, lai Max! Cube varētu mierīgi slēgt ārā.

Sagatavošanās migrācijai

Tā kā pēc radiators vārstu saslēgšanas ar FHEM gan FHEM gan Max! Cube mēģinās vadīt radiatoru galvas, tad vispirms Max! Cube portālā ir jāizdzēš visas ierīces. Visvieglāk to izdarīt, dzēšot telpas – tas automātiski izdzēsīs arī visas piesaistītās ierīces.

Šajā brīdī Max! Cube vairs nekomunicēs ar ierīcēm, bet ierīces joprojām uzskata, ka ir sapārotas ar Cube tāpēc nākamais solis ir ierīču resetošana.

Jāsāk ar to, ka ierīcēm jāizņem baterijas uz vismaz 45 sekundēm, šis ir svarīgi!

 • Radiatoru aktuātoriem jānospiež vienlaicīgi visas trīs pogas un jāievieto baterija līdz ekrānā parādās uzraksts reS. Pēc brīža parādās programmatūras versija un aktuators pāriet unstalācijas režīmā, par ko liecina uzraksts InS un aktivitātes indikators (aplis ekrānā, kas griežas), kas griežas, pēc tam, kad akotivitātes indikators nodziest, nospiediet centrālo pogu un aktuātors pāriet adaptācijas režīmā par ko liecina uzraksts AdA un aktivitātes indikators. Kad aktivitātes indikators nodziest, aktuātors pāriet autonomā darba režīmā un rāda uzstādīto temperatūru. Tagad to var reģistrēt ar FHEM.
 • Sienas termosensoram/displejam jānospiež Mēness, OK un – pogas vienlaicīgi un jāieliek baterijas. Pēc tam, kad sensors būs parādījis versijas numuru, tas pārslēgsies uzstādīšanas režīmā. Tas prasa uzstādfīt datumu un laiku, bet var vienkārši atkārtoti nospiest OK pogu vairākas reizes līdz sensors rāda uzstādīto temperatūru. Pēc reģistrācijas ar FHEM automātiski tiks uzstādīts pareizais laiks no FHEM sistēmas. Tagad sensoru var reģistrēt ar FHEM.

Reģistrācijas process


Izmantotais industriālais standarts 868Mhz frekvencē nosaka, ka katra ierīce drīkst stundas laikā drīkst būt raidīšanas režīmā 1% no laika jeb 36 sekundes, lai nodrošinātu iespēju arī citām ierīcēm noraidīt informāciju un samazinātu iespēju, ka vairākas ierīces raida vienlaicīgi un signāls tiek kropļots.

Man, viecot pāreju no MAX! Cube uz FHEM, šī 1% robeža tika sasniegta ļoti ātri, jo FHEM sistēma mēģināja sūtīt informāciju uz visām ierīcēm, kas bija reģistrētas un, nesaņemot apstiprinājumu, periodiski atkārtoja sūtīšanu. Šī nevajadzīgā datu plūsma neļāva piereģistrēt vairāk par vienu ierīci ilgākā laika posmā par ko liecināja ieraksti log failā, ka sūtīšanas limits ir izsmelts.

Šo problēmu es atrisināju, nokomentējot visu ierīču ierakstus (pievienojot # katras rindiņas priekšā) un kā aktīvu atstājot tikai vienu ierīci, ko tobrīd pāroju.


Tagad var sākt pašu reģistrāciju uz FHEM. ar sekojošiem soļiem, ko jāatkārto katrai ierīcei:

 • Konfigurācijas failā fhem.cfg atstājam aktīvu vienu ierīci, bet pārējās nokomentējam pievienojot katras rindas sākumā # simbolu. Log ierakstus var nekomentēt. Zemāk piemērā ir parādīts kā izskatās daļa no fhem.cg pirms 2.a stāva radiatora aktuātora sinhronizācijas. Saglabājam failu

#### 2. Stava koridors
define MAX_Koridors_2 MAX HeatingThermostat 1a2784
attr MAX_Koridors_2 IODev cm
attr MAX_Koridors_2 event-min-interval .*: 720
attr MAX_Koridors_2 event-on-change-reading .*
attr MAX_Koridors_2 room 2. Stāva koridors

#### Kabinets
#define MAX_Kabinets_1 MAX HeatingThermostat 1a272e
#attr MAX_Kabinets_1 IODev cm
#attr MAX_Kabinets_1 event-min-interval .*: 720
#attr MAX_Kabinets_1 event-on-change-reading .*
#attr MAX_Kabinets_1 room Kabinets

 • Restartējam FHEM sistēmu komandrindā WEB loga augšpusē ierakstot

shutdown restart

 • Pēc tam, kad sistēma ir pārstartējusies, tajā pašā komandrindā ierakstam (cm manā gadījumā ir CUL ierīces nosaukums fhem.log failā. Ja jums tas ir nosaukts savādāk, rakstiet jūsu nosaukumu)

set cm pairmode 45

Tas reģistrēs CUL ierīci reģistrēšanas režīmā uz 45 sekundēm. Ja jums no datora līdz ierīcei ir jāiet tālāk, tad varat ierakstīt lielāku laiku, piemēram 300, kas atbildīs piecām minūtēm. Kamēr CUL ir reģistrācijas režīmā, tas neveic standarta komunikāciju ar citām ierīcēm.

 • Ierīcei, ko reģistrējiet iniciējiet reģistrācijas režīmu:
  • Radiatoru aktuātoriem uz aptuveni 3 sekundēm nospiediet centrālo pogu/regulatoru līdz ekrānā parādās skaitlis 30
  • Sienas sensoram/displejam uz aptuveni 3 sekundēm nospiediet OK pogu, līdz ekrānā parādās skaitlis 30

Šajā brīdī ierīce sāk atskaiti no 30 sekundēm uz leju līdz ir notikusi reģistrācijas signālu apmaiņa ar FHEM un tiek saņemts apstiprinājums ar uzrakstu Ac. Ja atskaite aiziet līdz 1 un ierīce pāriet temperatūras attēlošanas režīmā, tad reģistrācija nav idevusies. Vai nu ierīce atrodas par tālu no FHEM sistēmas un nav pietiekams signāls, vai FHEM ir beidzies raidīšanas limits, ko var konstatēt aplūkojot log faila ierakstus caur WEB interfeisu. Šādā gadījumā reģistrāciju vajag atkārtot.

 • FHEM konfigurācijas failā atkomentējam nākamo ierīci, ko vēlamies reģistrēt. Līdz šim jau reģistrētās ierīces var atstāt aktīvas un nav nepieciešamas to ierakstus deaktivizēt nokomentējot.
 • Pagaidām aptuveni 15 minūtes, lai visi sākotnējie komunikācijas procesi beigtos un mēs neizsmeltu raidīšanas limitu FHEM sistēmai.
 • Atkārtojam reģistrācijas procesa soļus, līdz visas ierīces ir reģistrētas.

Ierīces specifisku parametru uzstādīšana

Lielākā daļa no konfigurācijas informācijas tiek definēta fhem.cfg failā vai nu izmantojot teksta redaktoru vai iespēju uzstādīt parametrus caur WEB interfeisu un saglabājot konfigurācijas failu.

Tomēr MAX! ierīcēm ir parametri, kurus caur WEB interfeisu pa radio uzstāda uz pašas ierīces un informācija netiek saglabāta konfigurācijas failā. Pie šādas informācijas pieder asociācija starp vairākām, vienā telpā novietotām ierīcēm un nedēļas temperatūras profils.

Tā kā šī informācija netiek saglabāta konfigurācijas failā to ir grūtāk pārvaldīt, tāpēc es esmu pievienojis nokomentētas rindas pie katras no ierīcēm konfigurācijas failā.

Asociāciju uzstādīšana starp ierīcēm

Ja vienā telpā atrodas vairākas ierīces, tad tās savā starpā var asociēt, tādējādi nodrošinot sinhronu darbību.

Piemēram, man dzīvojamā istabā ir sienas termostats un divi radiatori ar aktuātoru uz katra no tiem. Ja es asociēju šīs ierīces, tad mainot iestādīto temperatūru uz sienas termostata, tas nosūtīs radiosignālu, ko tieši izpildīs abi asociētie aktuātori un mainīs savas uzstādītās temperatūras.

Tāpat var asociēt divus vai vairākus radiatoru aātktuorus vienā telpā bez sienas termostata vai arī loga devējus un aktuātorus, kas automātiski pārslēgs aktuātorus atvērto logu režīmā, ja logs tiek atvērts.

Lai uzstādītu asociāciju FHEM komandrindā lapas šaugpusē ir jānosūta attiecīgas komandas vai arī, izvēloties konkrēto ierīci, to var izdarīt, izmantojot konfigurācijas formas. Asociācijas nodrošināšanai ir nepieciešams nosūtīt savstarpējās asociācijas komandas abām īerīcēm, piemēram:


set MAX_Kabinets_1 associate MAX_Kabinets_2

set MAX_Kabinets_2 associate MAX_Kabinets_1

Temperatūras profila uzstādīšana

Pēc noklusējuma katra no ierīcēm pēc resetošanas tiek uzlikts standarta temperatūras profils, kas ir redzams, ja FHEM WEB atveram konkrēto ierīci. Zemāk ir redzams šī profila piemērs.

FHEM izmanto vienkāršu formātu, kas ļauj katrai ierīcei uzstādīt jums nepieciešamo temperatūras profilu.

Temperatūras profils sastāv no temperatūras uzstādījumiem katrai dienai un laika periodiem, kurš sākas ar 24:00 naktī un beidzas ar 23:59 nākamajā naktī. noformējums ir vienkāršā teksta rindā, kur katra temperatūra un laiks tiek atdalīti ar komatiem, sākuma un beiga laiku izlaižot.


set MAX_Viesistaba_1 weekProfile Mon 17,06:30,21,08:00,17,16:00,21,22:30,17 Tue 17,06:30,21,08:00,17,16:00,21,22:30,17 Wed 17,06:30,21,08:00,17,16:00,21,22:30,17 Thu 17,06:30,21,08:00,17,16:00,21,22:30,17 Fri 17,06:30,21,08:00,17,16:00,21,22:30,17 Sat 17,06:30,21,08:00,17,16:00,21,22:30,17 Sun 17,06:30,21,08:00,17,16:00,21,22:30,17

Jāievēro, ka šo komandu vajag izpildīt kā VIENU teksta rindu un nedrīkst sadalīt vairākās.

Ja nosūtīsiet komandu visām mājas ierīcēm vienlaicīgi, tad visticamākais, tiks pārsniegts raidīšanas limits un būs nepieciešamas vairākas stundas pirms FHEM sistēma visiem devējiem nosūtīs šo informāciju.